Verbeelding - voelen - denken - doen

Een spiritueel aanbod op het grensvlak van kunst en cultuur, mystiek en ethiek.

In samenwerking met de Sint Norbertusparochie, de Protestantse Gemeente Roosendaal en de Zusters Franciscanessen van Roosendaal

klein marie louise egberts

Terug naar de bron…


Laat u in de lente met poëtische muziek & zang leiden naar bronnen voor een duurzaam & spiritueel leven.


De vrouwen van Oriënte o.l.v. Marie-Louise Egbers voeren een klankspel op waarin God uit Genesis 1 klinkt als Bron van alle leven. Franciscus leefde vanuit dit weten en Oriente zingt zijn laude: Altissimo omnipotente, bon Signore ofwel Het Zonnelied. Tot slot zingen de vrouwen Psalmen die de Gods schepping bejubelen!

Marjeet Verbeek leidt u langs poëtische zwart– wit fotografie van Sebastiao Salgado, met als titel: Genesis.


Na afloop (in de tuin) een duurzaam hapje en drankje.


Plaats: Mariastede, St. Theresiastraat 44, Roosendaal

Datum: Donderdag 10 mei

Tijd: 19.30—22.00 uur

Vrije gift